PrevádzkareňUnihouse, s.r.o.
Zlievarenská 1
91702 Trnava


: +421905749479
: pc@unihouse.sk

SídloUnihouse, s.r.o.
Zlievarenská 1
917 02 Trnava 2

: 45851387
: 2023113950
: SK2023113950
OR OS TA, odd.Sro, vl.č.26186/T