Predajca

Názov:Unihouse, s.r.o.
IČO:45851387
DIČ:2023113950
IČ DPH:SK2023113950
Mesto:Trnava
PSČ:91702
Adresa:Zlievarenská 1
Telefón:+421905749479
E-mail:pc@unihouse.sk
Kontakt:Stanislav Čaklovič
OR OS TA, odd.Sro, vl.č.26186/T